Sök

Niomånadersrapport, januari – september 2014

2014-11-07 07:30 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Januari-september 2014 jämfört med januari-september 2013

Sammanfattning:

- Orderingången i byggverksamheten uppgick till 105,3 (86,5) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 19 procent.

- Orderstocken uppgick till 159,5 (30 juni 2014; 151,4) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade orderstocken med 1 procent.

- I tillägg till avvecklingsprocessen av byggdelen har ett beslut fattats om att avyttra drift och underhållsdelen av den latinamerikanska verksamheten. Den latinamerikanska verksamheten kommer framöver att rapporteras Centralt.

- Rörelseresultatet var i linje med motsvarande period 2013 och uppgick till 3,5 miljarder kronor (3,5). Detta inkluderar projektnedskrivningar och omstruktureringskostnader om 0,7 miljarder kronor i den latinamerikanska verksamheten, varav 0,2 miljarder kronor i det tredje kvartalet.

- Rörelseresultatet i Byggverksamheten ökade 20 procent jämfört med de första nio månaderna 2013.

- Intäkterna ökade 4 procent, och uppgick till 101,6 (97,6) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade intäkterna med 3 procent.

- Försäljningar av kommersiella fastighetsprojekt uppgick till 5,3 (3,6) miljarder kronor.

- Investeringarna i utvecklingsverksamheterna uppgick till –10,3 (–8,0) miljarder kronor.

- Totala nettoinvesteringar uppgick till 1,8 (2,2) miljarder kronor.

- Kassaflöde från verksamheten uppgick till –1,3 (–0,6) miljarder kronor.

- Operativa finansiella tillgångar uppgick till 2,8 (30 juni 2014; 0,8) miljarder kronor.

- Resultatet per aktie ökade med 1 procent till 5,85 (5,81) kronor.

 

Denna rapport kommer även att presenteras på en telefonkonferens och webbcast den 7 november klockan 10:00. Telefonkonferensen direktsänds på Skanskas webbplats www.skanska.com/investors, där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08–505 564 74, +44 2033 645 374, eller +1 855 753 2230. Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com/investors.

Contact: Magnus Persson, Executive Vice President, CFO
Telefon +46104488900