Sök

Skanskas årsredovisning tillgänglig på webbplatsen

2013-03-19 08:30 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

 

Skanskas årsredovisning för 2012 är nu tillgänglig på Skanskas webbplats under adress www.skanska.com/investerare där såväl svensk som engelsk version finns. Här kan även den tryckta årsredovisningen beställas.

En utskrift av den elektroniska versionen finns samtidigt tillgänglig på Skanska AB:s huvudkontor, Råsundavägen 2, Solna. Distributionen av den tryckta årsredovisningen påbörjas omkring den 25 mars.

Årsredovisningen kan, förutom på Skanskas webbplats, även beställas från Skanska AB, Investor Relations, 169 83 Solna, tel 010-448 89 00, e-post Contact.

Contact: Pontus Winqvist, CFO
Telefon +46104488851