Sök

Svenskarna har utsett den mest omtyckta byggnaden Stockholms stadshus vackrast i Sverige

1999-03-04 00:00 CET
Pressmeddelande

Det är inte bara turister och nobelpristagare som uppskattar Stockholms Stadshus. I en opinions-undersökning beställd av Skanska har svenska folket utsett Stockholms Stadshus till Sveriges vackraste byggnad.
- För oss som bokstavligt talat bygger det nya Sverige är det viktigt att veta vilka byggnadsverk som tilltalar svensken, säger Per-Ingemar Persson, chef för Skanska Sverige. Det hjälper oss när vi bygger nya områden som vi vill ska uppskattas av de som bor eller arbetar där.

PRESSINFORMATION 1999-03-04                            23/99

Svenskarna har utsett den mest omtyckta byggnaden Stockholms stadshus vackrast i Sverige

Det är inte bara turister och nobelpristagare som uppskattar Stockholms Stadshus. I en opinions-undersökning beställd av Skanska har svenska folket utsett Stockholms Stadshus till Sveriges vackraste byggnad.
- För oss som bokstavligt talat bygger det nya Sverige är det viktigt att veta vilka byggnadsverk som tilltalar svensken, säger Per-Ingemar Persson, chef för Skanska Sverige. Det hjälper oss när vi bygger nya områden som vi vill ska uppskattas av de som bor eller arbetar där.

Det är undersökningsinstitutet Svenska Gallup som på uppdrag av Skanska genomfört en telefonundersökning på ett riksrepresentativt urval av svenska folket. Fler än 1000 svenskar har fått svara på frågan om vilken de anser är Sveriges vackraste byggnad. Utöver Stadshuset och Stockholms slott har många kyrkor hamnat högt upp i omröstningen.

En placering som dock förvånar är att den så kallade Höga Kusten-bron hamnat på tio-i-topplistan.
- Det är vi som byggare av bron självfallet mycket stolta över, säger Per-Ingemar Persson. Det är det enda byggnadsverk på listan som inte är ett hus och det är dessutom det yngsta av alla byggnadsverk som kommit med i omröstningen.

Av undersökningen går också att utläsa att storstadsbor och människor på landsbygden tycker olika, och att det också skiljer mellan vad kvinnor och män framhåller som vackert.

Fler män placerar till exempel Globen högt, medan kvinnor tenderar att lyfta fram historiska eller kulturella byggnader som till exempel Stockholms slott eller Stadshuset.

För oss som byggbolag är det viktigt att få reda på vad skillnaderna beror på och hur de eventuellt ska kunna överbryggas, säger Per-Ingemar Persson. Endast så kan vi bygga bostäder, kontor, broar eller annat som passar och uppskattas av hela samhället.

Parallellt med den svenska undersökningen, lät Skanska ställa samma fråga till ett tvärsnitt av befolkningen i USA. På första plats kom Empire State Building tätt följd av det egna huset och Vita Huset.

 

Malmö 1999-03-04

SKANSKA SVERIGE AB
Information

 


För ytterligare information:
Per-Ingemar Persson, VD Skanska Sverige AB
tel 08-753 88 00 eller
Tor Krusell, informationschef Skanska AB,
tel 08-753 87 47