Sök

Skanska bygger bioteknikprojekt i USA värt cirka 445 miljoner kronor

2011-07-08 11:45 CET
Pressmeddelande

Skanska USA Building har tecknat ett kontrakt med ett bioteknikföretag i Bay Area, USA, värt USD 70 miljoner, cirka 445 miljoner kronor. Skanska kommer att inkludera hela kontraktssumman i orderingången för det andra kvartalet.

Uppdraget omfattar bland annat byggledning. Skanska ansvarar även för att flytta några av de tjänster som ryms inom bioteknikföretagets campus till andra delar av regionen. Arbetet inleds i sommar och kommer att pågå under en treårsperiod.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 7 400 medarbetare. 2010 uppgick intäkterna i USA till cirka 34 miljarder kronor.