Sök

Skanska har sålt sitt innehav i Pandox

2002-02-04 15:21 CET
Pressmeddelande

Skanska har idag sålt hela sitt innehav i Pandox om 1.500.000 aktier. Innehavet motsvarar 6 procent av aktiekapitalet och rösterna. Priset uppgår till 125 miljoner kronor och försäljningen ger en realisationsvinst om cirka 45 miljoner kronor.

   Press Release/Flaggningsmeddelande


2002-02-04

 

Skanska har sålt sitt innehav i Pandox

Skanska har idag sålt hela sitt innehav i Pandox om 1.500.000 aktier. Innehavet motsvarar 6 procent av aktiekapitalet och rösterna. Priset uppgår till 125 miljoner kronor och försäljningen ger en realisationsvinst om cirka 45 miljoner kronor.

Pandox verksamhet startades i januari 1995 då Skanska och Securum sammanförde hotellfastigheter i ett gemensamägt bolag. Pandox noterades i juni 1997 på OM Stockholmsbörsen och i samband med börsintroduktionen sålde ägarna Securum AB och Skanska AB ut hela respektive en större del av sitt innehav.

Försäljningen av Pandox-aktierna utgör det sista steget av en väl genomförd projektutveckling.
____________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Peter Wallin, direktör, Investor Relations, Skanska AB,
tel 08-753 88 00