Sök

Skanska förvärvar mark i Köpenhamn

1996-01-03 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska förvärvar ytterligare mark i centrala Köpenhamn i anslutning till tidigare innehav vid Fisketorvet för knappt 170 miljoner danska kronor. Aktuell stadsplan möjliggör uppbyggnad av cirka 230 000 kvadratmeter kontor och butiker (inklusive Fisketorvet). Skanskas danska fastighetsbolag Skanska Ejendomme A/S förvärvar marken av Örestadsselskabet i/s.

SKANSKA FÖRVÄRVAR MARK I KÖPENHAMN

PRESSINFORMATION 1996-01-03                             02/96

Skanska förvärvar ytterligare mark i centrala Köpenhamn i anslutning till tidigare innehav vid Fisketorvet för knappt 170 miljoner danska kronor. Aktuell stadsplan möjliggör uppbyggnad av cirka 230 000 kvadratmeter kontor och butiker (inklusive Fisketorvet). Skanskas danska fastighetsbolag Skanska Ejendomme A/S förvärvar marken av Örestadsselskabet i/s.

-Det nya området ger utmärkta möjligheter för nya kontorsprojekt samtidigt som landförvärven stärker möjligheterna att fortsätta utveckla Fisketorvs-projektet med ett stort regionalt handelscenter och kontorsbyggnader, säger Skanska Ejendommes chef Søren Elster. Med förvärvet förstärker Skanska sin position i Örersundsregionen, som med brons tillkomst blir allt intressantare.

Skanska Ejendommes fastigheter har idag en sammanlagd yta på 69 000 kvadratmeter och fullt uthyrt beräknas hyresintäkterna till 65 miljoner danska kronor. Beståndet består främst av kontor och kommersiella lokaler i Köpenhamnsområdet.

Danderyd 1996-01-03

SKANSKA AB
Koncernstab Information

Lennart Hallberg

För ytterligare information kontakta Søren Elster tel +45 44 68 05 65