Sök

Skanska säljer Wien-hotell med en vinst på 120 Mkr

1999-12-28 12:26 CET
Pressmeddelande

Skanska har sålt Holiday Inn Crown Plaza Hotel i Wien till den österrikiska fastighetsfonden Immofinanz AG. Försäljningspriset uppgår till 225 miljoner kronor och försäljningsvinsten till 120 miljoner kronor.

PRESSINFORMATION 1999-12-28                        113/99

 

Skanska säljer Wien-hotell med en vinst på 120 miljoner kronor

Skanska har sålt Holiday Inn Crown Plaza Hotel i Wien till den österrikiska fastighetsfonden Immofinanz AG. Försäljningspriset uppgår till 225 miljoner kronor och försäljningsvinsten till 120 miljoner kronor.

Hotellet på nära 20.000 kvm har ett centralt läge på Donau-stranden i den österrikiska huvudstaden. Skanska har ägt fastigheten sedan 1989. Då genomfördes den omfattade ombyggnaden som förvandlade det före detta hamnmagasinet till ett modernt hotell.

- Vi lämnar nu Österrike för att inrikta vår fortsatta projektutveckling på centraleuropeiska städer med stark tillväxt och med en ökande efterfrågan på moderna lokaler, säger Johan Bergman som är VD för Skanska Projektutveckling Europa.

Därmed har Skanska Projektutveckling och Fastigheter under året sålt projekt och färdigutvecklade fastigheter med en vinst uppgående till sammanlagt ca 805 Mkr. Av denna vinst har ca 113 miljoner kronor eliminerats koncernmässigt, detta sammanhängande med en fastighetsförsäljning till intressebolaget Piren.

 

Stockholm, 1999-12-28

SKANSKA AB

Koncernstab Kommunikation

__________________________________________________________

För ytterligare information kontakta:

Johan Bergman, VD Skanska Projektutveckling Europa, tel 08-753 83 15