Sök

Beslut i Regeringsrätten fastställer skattedom

2004-03-11 09:04 CET
Pressmeddelande

Regeringsrätten har beslutat att inte meddela Skatteverket prövningstillstånd i ett mål avseende skatteavdrag som Skanska yrkat för värdeminskning i kommanditbolaget Polaris Aircraft Leasing. Därmed står Kammarrättens avgörande från i mars 2003 fast, vilket innebär att skatteavdragen godkänns.

 Pressrelease


2004-03-11

 

Beslut i Regeringsrätten fastställer skattedom

Regeringsrätten har beslutat att inte meddela Skatteverket prövningstillstånd i ett mål avseende skatteavdrag som Skanska yrkat för värdeminskning i kommanditbolaget Polaris Aircraft Leasing. Därmed står Kammarrättens avgörande från i mars 2003 fast, vilket innebär att skatteavdragen godkänns.

Som Skanska tidigare meddelade den 28 mars 2003 innebär Kammarrättens dom en positiv resultateffekt om cirka 400 miljoner kronor för år 2003. Kassaflödeseffekten uppgår till drygt 750 miljoner kronor. Detta inkluderas i de finansiella rapporterna från och med det andra kvartalet 2003.

Ärendet gäller inkomsttaxeringarna för år 1990, 1991 och 1993 och de avdrag som Skanska yrkat på i samband med dessa.

____________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Hans Biörck, vVD och finansdirektör, Skanska AB,
tel 08-753 88 00
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 38 eller 070-543 88 38