Sök

Skanska förvärvar det amerikanska byggföretaget The Gottlieb Group i New York

1999-05-17 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska fortsätter att stärka konkurrenskraften i New York, USA, genom att förvärva 100 procent av det amerikanska byggföretaget The Gottlieb Group.

PRESSINFORMATION 1999-05-17                            46/99

Skanska förvärvar det amerikanska byggföretaget The Gottlieb Group i New York

Skanska fortsätter att stärka konkurrenskraften i New York, USA, genom att förvärva 100 procent av det amerikanska byggföretaget The Gottlieb Group.

Köpeskillingen för The Gottlieb Group är 10,6 MUSD, ca 89 miljoner kronor.

Förvärvet väntas 1999 ge en resultatpåverkan på Skanska med 2 MUSD, ca 16 miljoner kronor.

The Gottlieb Group är ett anläggningsföretag med säte i New York. 1998 omsatte bolaget 44 MUSD, ca 370 miljoner kronor. Resultatet före skatt blev 3,5 MUSD, ca 29 miljoner kronor.

Gottlieb är inriktade på infrastrukturbyggande som vatten- och reningsverk samt tunnelbanestationer.

The Gottlieb Group kommer att bli ett dotterföretag till Slattery Skanska som man redan har ett omfattande samarbete med. De två bolagen genomför för närvarande i konsortium bl a utbyte av rulltrappor vid en rad tunnelbanestationer i New York och dessutom en genomgripande renovering av Times Square tunnelbanestation i New York för 80 MUSD, ca 670 miljoner kronor.

- Förvärvet är i linje med vår strategi att expandera i kärnverksamheten. Bolaget är välrenommerat, lönsamt och välskött. Vi tillförs dessutom ledningskompetens. Det är mycket tillfredställande att de tidigare ägarna kvarstår som ledning för The Gottlieb Group, säger Stuart E. Graham, chef för Skanska USA, som är femte största byggföretag på den amerikanska marknaden.

- Vår position i New York-området där The Gottlieb Group har en stark ställning förstärks nu ytterligare inom infrastruktursektorn, kommenterar Stuart E. Graham förvärvet.

Nyckeltal The Gottlieb Group 1998:

  MUSD
Nettoomsättning: 44
Rörelseresultat: 3,0
Resultat efter finansnetto: 3,5
Orderstock (99-12-31) 107
Balansomslutning: 13,5
Avkastning på sysselsatt kapital: 37 %
Antal anställda (98-12-31) 150

Stockholm 1999-05-17

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För ytterligare information vänligen kontakta:
Stuart Graham, chef för Skanska USA,
tel +1 718 767 26 00
Tor Krusell, informationschef Skanska AB,
tel 070-543 87 47