Sök

Skanska säljer samtliga fastigheter i Lettland för 157 miljoner kronor med positivt resultat

2003-08-07 09:28 CET
Pressmeddelande

Skanska säljer samtliga fastigheter i Lettland. Försäljningspriset för de tre fastigheterna uppgår till sammanlagt 157 miljoner kronor och ger en mindre försäljningsvinst.
Försäljningen omfattar den moderna kontorsfastigheten Valdemara Center samt två mindre bostadsfastigheter. Försäljningen av bostadsfastigheterna, med en köpeskilling om 50 miljoner kronor, redovisades i det andra kvartalet 2003 medan försäljningen av Valdemara Center, med en köpeskilling om 107 miljoner kronor, kommer att redovisas i det tredje kvartalet 2003.

   Press Release
2003-08-07

Skanska säljer samtliga fastigheter i Lettland för 157 miljoner kronor med positivt resultat

Skanska säljer samtliga fastigheter i Lettland. Försäljningspriset för de tre fastigheterna uppgår till sammanlagt 157 miljoner kronor och ger en mindre försäljningsvinst.

Försäljningen omfattar den moderna kontorsfastigheten Valdemara Center samt två mindre bostadsfastigheter. Försäljningen av bostadsfastigheterna, med en köpeskilling om 50 miljoner kronor, redovisades i det andra kvartalet 2003 medan försäljningen av Valdemara Center, med en köpeskilling om 107 miljoner kronor, kommer att redovisas i det tredje kvartalet 2003.

Valdemara Center är en av Rigas mest kända kontorsfastigheter och omfattar 8.300 kvm lokaler. Nordea är en av hyresgästerna i fastigheten. Bostadsfastigheterna omfattar 5.700 kvm med totalt 48 lägenheter. Samtliga tre fastigheter har utvecklats av Skanska och säljs nu till lokala investerare.

- Med de här affärerna följer vi strategin och lämnar den lettiska marknaden. Samtidigt möjliggör försäljningarna en fortsatt satsning på kommersiell projektutveckling på våra utvalda centraleuropeiska marknader - Prag, Budapest och Warszawa, säger Fredrik Wirdenius, VD för Skanska Projektutveckling Europa.

Försäljningen av fastigheterna i Lettland görs som en följd av den strategiska genomgång som genomfördes förra hösten och tillkännagavs i januari i år och som innebär att Skanska fokuserar på utvalda hemmamarknader där Skanska kan nå en ledande position. Tidigare har bland annat byggverksamheten i Ungern avvecklats och verksamheten i Litauen avyttrats.

Skanska Projektutveckling Europa är inriktat på att initiera, utveckla, driva och sälja kommersiella fastighetsprojekt med fokus på kontor och handel i Prag, Budapest och Warszawa.
_____________________________________________

För ytterligare information, kontakta:Fredrik Jonsson, Vice President, Skanska Projektutveckling Europa, tel 070-553 80 51
Fredrik Wirdenius, VD, Skanska Projektutveckling Europa, tel 070-553 80 62
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB,
tel 08-753 88 38