Sök

Finansieringsarbetet inlett för största sjukhuskontraktet i offentlig-privat samverkan - Skanska investerar GBP 48 miljoner, ca 650 miljoner kronor, får bygguppdrag för ca GBP 1 miljard, ca 13,6 miljarder kronor

2006-04-07 14:23 CET
Pressmeddelande

Ett konsortium lett av Skanska och Innisfree har tecknat ett kontrakt med Barts and The London NHS Trust för finansiering, utformning, byggande och drift av Londonsjukhusen St Bartholomew’s och The Royal London Hospital, inom det brittiska programmet för offentlig-privat samverkan.

   Pressrelease


2006-04-07


Finansieringsarbetet inlett för största sjukhuskontraktet i offentlig-privat samverkan - Skanska investerar GBP 48 miljoner, ca 650 miljoner kronor, får bygguppdrag för ca GBP 1 miljard, ca 13,6 miljarder kronor  

Ett konsortium lett av Skanska och Innisfree har tecknat ett kontrakt med Barts and The London NHS Trust för finansiering, utformning, byggande och drift av Londonsjukhusen St Bartholomew's och The Royal London Hospital, inom det brittiska programmet för offentlig-privat samverkan.

Projektet presenteras därmed för potentiella långivare och finansieringen beräknas vara klar i slutet av den här månaden. Först när finansieringen är klar kommer uppdraget att inkluderas i orderingången.

Barts och The London är Storbritanniens största sjukhusprojekt i offentlig-privat samverkan och samtidigt Skanskas största byggprojekt någonsin.

Projektkonsortiet Capital Hospitals ägs av Skanska, Innisfree och Equion. Överenskommelsen som gäller i 42 år innebär att Skanska kommer att:

- få ett byggkontrakt som uppgår till ca GBP 1 miljard, ca
13,6 miljarder kronor.
- få ett facilities management-kontrakt som efter färdigställandet är värt ca GBP 7,5 miljoner, ca 100 miljoner kronor, per år.
- investera ca GBP 48 miljoner, (inklusive GBP 8 miljoner i s k bryggfinansiering) ca 650 miljoner kronor, motsvarande en andel av 37,5 procent i projektkonsortiet.

Skanska Infrastructure Development ska tillsammans med sina investeringspartners leda projektkonsortiet Capital Hospitals.

Skanska UK ska utföra design- och bygguppdraget vid de två sjukhusen som omfattar totalt 270.000 kvm nybyggnad och renovering av vissa av de befintliga byggnaderna. Skanska UK kommer även att ansvara för facilities management-tjänster, främst byggservice, under den 42-åriga kontraktsperioden.

Förberedande arbeten har inletts och de första etapperna ska vara färdigställda under 2010. Alla byggnadsarbeten ska vara avslutade 2016. Sjukhusen kommer att vara i drift under hela byggperioden.

The Royal London i östra London blir Storbritanniens största nya sjukhus. Citysjukhuset St Bartholomew's ska omvandlas till ett specialiserat cancer- och hjärtcenter. Sammantaget ska sjukhusen rymma totalt 1.248 bäddplatser.

Barts and The London NHS Trust kommer som tidigare att ha det fulla ansvaret för den kliniska verksamheten och patienterna kommer även fortsättningsvis att erhålla kostnadsfri vård.

Mer information och bilder finns på:
www.skanska.com/bartsandthelondon

________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Tanya Barnes, informationschef, Skanska UK,
tel +44 1923 423 905
Peter Gimbe, informationsdirektör, Skanska AB,
tel 08-753 88 99
Anders Lilja, direktör, Investor Relations, Skanska AB,
tel 08-753 88 01

För information beträffande Barts and The London NHS Trust, kontakta Marie Mangan, chef för mediarelationer, tel +44 20 7480 4891