Sök

Skanska utför arbeten i kraftverk i Indiana, USA, för cirka 650 miljoner kronor

2013-04-23 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har skrivit ett kontrakt med en befintlig kund om byggarbeten på ett kraftverk i Indiana, USA. Kontraktet är värt USD 101 M, cirka 650 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Civil för andra kvartalet 2013.

Uppdraget som utförs av Industrial Contractors Skanska handlar om att utföra miljöanpassningar. Kontraktet omfattar stålarbeten, rörarbeten och elinstallationer. Skanska arbetar för närvarande med att färdigställa en gångtunnel i samma område.

Arbetet påbörjas i april 2013 och beräknas vara slutfört i juli 2015.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 8 300 medarbetare. 2012 uppgick intäkterna i USA till cirka 37,3 miljarder kronor.