Sök

Skanska tar order i Norden för 750 Mkr

1996-09-17 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har de senaste veckorna hemfört nya order i Norden för cirka 750 Mkr.

PRESSINFORMATION 1996-09-17                             40/96

SKANSKA TAR ORDER I NORDEN FÖR 750 MKR

Skanska har de senaste veckorna hemfört nya order i Norden för cirka 750 Mkr.

I Danmark har Skanskas dotterbolag C.G.Jensen tillsammans med det danska bolaget Monberg & Thorsen A/S träffat avtal med Köpenhamns Luftfartsverk om uppförandet av en ny fraktterminal för SAS-Cargo på Kastrup i Köpenhamn. Projektet omfattar totalt 24 500 kvadratmeter byggyta varav 6 200 kvadratmeter kontorsyta. Arbetet påbörjas snarast och skall stå färdigt i slutet av 1997. Samtidigt skall man bygga en 250 meter lång dubbelspårig järnvägstunnel till den nya tågstationen vid Kastrup. Den sammanlagda ordersumman är på 315 Mkr.

Ett konsortium bestående av C.G.Jensen och det danska byggbolaget H.Hoffmann & Sønner A/S skall bygga en ny flygplats på Grönland. Ordersumman är på 85 Mkr. Flygplatsen väntas kunna tas i bruk i slutet av 1998.

Skanskas orderportfölj i Danmark är idag värd cirka 1,5 Mdr.

I Norge har Skanskas dotterbolag Skanska AS fått i uppdrag av Oslo kommun att bygga till en avdelning på Ullevål Sykehus i Oslo. Kontraktsumman är på 85 Mkr. Arbetet är redan igång och väntas vara klart i början av 1998.

I Frydenlund utanför Oslo bygger Skanska 299 lägenheter omfattande 27 000 kvadratmeter yta. Kontraktet är värt 150 Mkr. Inflyttning väntas ske i början av 1998.

Tillsammans med Skanska Stockholms broavdelning skall Skanska AS bygga två stycken motorvägsbroar i Hølendalen utanför Oslo. Arbetet påbörjas i dagarna och väntas stå klart i mitten av 1998. Ordern är värd 95 Mkr. Idag har Skanska iNorge en orderportfölj på drygt 1,3 Mdr. Vid sidan av de senast uppdragen bygger Skanska bl a ett nytt huvudkontor i Oslo åt försäkringsbolaget Uni Storebrand. Ordersumman är på över 800 Mkr.

Skanskas samlade entreprenadverksamhet i de nordiska länderna beräknas i år överstiga 21 Mdr.

Danderyd den 17 september 1996

SKANSKA AB
Koncernstab Information

----------------------------------------------------------------------------------------------- För ytterligare information kontakta: Niels Otto Andersen, tel +45 44 77 99 22
Börje Pettersson, tel +47 22 41 55 40