Sök

Skanska förvärvar 50 procent av Gamla Filmstaden - bygger 550 lägenheter i Solna

1999-01-08 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska köper 50 procent av Gamla Filmstaden Exploatering KB, som avser att exploatera fastigheten Filmstaden 15 i Solna. Köpeskillingen är 100 miljoner kronor och säljare är Lundbergs. Den andra delägaren i bolaget bakom Gamla Filmstaden är HSB Stockholm.

PRESSINFORMATION 1999-01-08                             03/99

Skanska förvärvar 50 procent av Gamla Filmstaden - bygger 550 lägenheter i Solna

Skanska köper 50 procent av Gamla Filmstaden Exploatering KB, som avser att exploatera fastigheten Filmstaden 15 i Solna. Köpeskillingen är 100 miljoner kronor och säljare är Lundbergs. Den andra delägaren i bolaget bakom Gamla Filmstaden är HSB Stockholm.

Tillsammans avser Skanska och HSB att bygga 550 lägenheter samt 12.000 kvadratmeter kommersiella ytor.

- Det här är ett intressant projekt som illustrerar vår vilja att skapa fler bostäder i Stockholmsregionen, säger Skanska Bostäders regionchef Arne Olsson.

- Affären är ett led i Skanskas strategiska satsning på utveckling av bostadsprojekt. Skanska Bostäder är den division inom Skanska Sverige som specialiserats på bostadsutveckling. Vår affärsidé är att utveckla sunda, trygga och attraktiva hem, säger Skanska Bostäders divisionschef Tomas Ringdahl.

Skanska Bostäder började under 1998 bygga 1.400 lägenheter. Målet är att under de kommande tre åren påbörja byggandet av 8.000 lägenheter i landet. Merparten av dessa kommer att uppföras i tillväxtregionerna Stockholm, Göteborg, Malmö och Mälardalen.

Skanska Bostäder har under 1998 förvärvat 3.500 byggrätter i landet för en total kostnad av 600 mkr och har i dagsläget mark för att bygga 10.000 bostäder. Avsikten är att köpa ytterligare 3.000 byggrätter per år under de närmaste tre åren.

 

Solna 99-01-08

SKANSKA SVERIGE
Information

 


För ytterligare information:
Tomas Ringdahl, divisionschef Skanska Bostäder, 040-14 40 00
Arne Olsson, regionchef Skanska Bostäder Stockholm, 08-627 30 00
Lisa Lindh, informationschef Skanska Sverige, 040-14 41 41