Sök

Kallelse till årsstämma i Skanska AB

2011-03-03 17:30 CET
Pressmeddelande

Skanska AB kommer den 4 mars 2011 att publicera kallelsen till årsstämman i svenska dagstidningar. Årsstämman hålls den 5 april 2011 kl 16.00 på Cirkus, Stockholm.

On March 4, 2011, Skanska AB will publish notification of its Annual Shareholders´ Meeting in Swedish newspapers. The Meeting will be held on April 5, 2011 at 4:00 p.m. at Cirkus, Stockholm, Sweden.

Av kallelsen framgår valberedningens förslag till val av styrelse vid årsstämman 2011. Skanskas styrelse består för närvarande av nio stämmovalda ledamöter. Inför styrelsevalet har Finn Johnsson meddelat att han avböjer omval.

Valberedningen föreslår omval av Sverker Martin-Löf, Stuart Graham, Johan Karlström, Adrian Montague, Lars Pettersson, Josephine Rydberg-Dumont, Charlotte Strömberg och Matti Sundberg.

Till ny styrelseledamot föreslår valberedningen att Fredrik Lundberg väljs. Fredrik Lundberg är VD och koncernchef i L E Lundbergföretagen AB.

Valberedningen föreslår vidare omval av Sverker Martin-Löf som styrelseordförande.

Under sitt arbete har valberedningen även diskuterat uppdraget som eventuell vice ordförande i styrelsen. I syfte att förbereda en framtida succession på ordförandeposten rekommenderar valberedningen att styrelsen utser Stuart Graham som vice ordförande i styrelsen.

Kallelsen i sin helhet bifogas detta pressmeddelande.

Contact: Pontus Winqvist, CFO
Telefon +46104488851