Sök

Skanska utvalt som preferred bidder för engelskt projekt inom avfallshantering

2012-04-10 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har valts ut som preferred bidder till det engelska Bradford and Calderdale Waste Treatment projektet. OPS-kontraktet (Offentlig Privat Samverkan) omfattar design, byggnation, finansiering och drift. Skanskas inverstering i projektet tillkännages i samband med financial close, som beräknas bli senare i år. Kunden är Bradford and Calderdale Waste Partnership, vilket omfattar City of Bradford Metropolitan District Council tillsammans med Calderdale Metropolitan Borough Council, ansvarig myndighet är Bradford Metropolitan District Council.

Skanskas andel av byggkontraktet inkluderas i orderingången I samband med financial close. När samtliga tillstånd har erhållits påbörjas byggnationen av den nya anläggningen. Projektet beräknas löpa under tre år och värdet uppskattas till ungefär GBP 170 M, cirka 1,8 miljarder kronor. Projektet kommer att genomföras i ett 50/50 joint venture mellan Skanska UK och AECOM.

När anläggningen är klar kommer driften under 25 år att skötas av Waste Recycling Group (WRG), som är en del av FCC, ett internationellt företag verksamt inom miljölösningar, infrastruktur och energi.

Avfallsanläggningen är en så kallad Resource Recovery Facility och kommer att ta emot och behandla allt restavfall i Bradford och Calderdale och rymma en mekanisk hanteringsanläggning för att återvinna material som metall, plast, papper, kartong och massor. Det återstående avfallet kommer sedan att bli termiskt behandlat i ett kraftverk som producerar el till National Grid.

Skanska Infrastructure Development är ett ledande företag inom offentlig privat samverkan (Public Private Partnerships, PPP). Affärsenheten investerar i, utvecklar och driver vägar, sjukhus, skolor, kraftverk och annan social infrastruktur i samarbete med den offentliga sektorn.