Sök

Skanska bygger, driver och delfinansierar reningsverk i St. Petersburg

2002-05-21 10:19 CET
Pressmeddelande

Skanska har i ett konsortium fått uppdraget att utveckla ett koncept för design, byggande och drift av ett nyckelfärdigt reningsverk i
S:t Petersburg. Byggkontraktet är värt EUR 128 miljoner, 1.179 miljoner kronor. Skanska har en tredjedel av byggkontraktet genom sin 33-procentiga ägarandel i SWTP Construction Oy, ett finskt byggbolag där Skanska, NCC och YIT är likvärdiga delägare.

   Press Release


2002-05-21

 


Skanska bygger, driver och delfinansierar reningsverk i St. Petersburg - Skanska har en tredjedel av projektet värt totalt 128 miljoner euro


Skanska har i ett konsortium fått uppdraget att utveckla ett koncept för design, byggande och drift av ett nyckelfärdigt reningsverk i
S:t Petersburg. Byggkontraktet är värt EUR 128 miljoner, 1.179 miljoner kronor. Skanska har en tredjedel av byggkontraktet genom sin 33-procentiga ägarandel i SWTP Construction Oy, ett finskt byggbolag där Skanska, NCC och YIT är likvärdiga delägare.

Ordern inkluderas i orderingången så snart finansieringsuppgörelsen trätt i kraft, troligen i det tredje kvartalet 2002.

Skanska har också en 14-procentig andel i det ryska ägarbolaget Nordvod. Skanskas investering uppgår till EUR 2 miljoner, ca 18 miljoner kronor.

Reningsverket South-West Waste Water Treatment Plant (SWTP) genomförs enligt Public-Private-Partnership-modell, där staden S:t Petersburg och de privata bolagen samverkar för finansiering och ägande. I det ryska ägarbolaget Nordvod ingår stadens vattenbolag Vodokanal med 40 procent, Nordic Environment Finance Corporation, NEFCO, (20) samt Skanska, NCC och YIT som tillsammans innehar 40 procent av aktierna. 

Reningsverket är det första projektet att implementeras inom ramen för det internationella miljöinitiativet Northern Dimension Environmental Partnership (NDEP). EU-kommissionen, länderna runt Östersjön samt internationella finansinstitut står bakom initiativet. Projektet kommer att finansieras genom bidrag från Danmark, Finland och Sverige och EU:s Tacis-program samt genom lån från Nordiska Investeringsbanken, NIB, den europeiska återuppbyggnadsbanken EBRD, Finnfund och Swedfund.

Byggandet inleds så snart finansieringsstrukturen är fastställd och byggtiden beräknas till 2,5 år. SWTP Construction-konsortiet ansvarar för hela processen från design, byggande till installation och upphandling.
Konsortiet ska även medverka i driften av anläggningen under 12 år. Driftuppdraget ingår inte i byggkontraktet på EUR 128 miljoner.

Det nya reningsverket i sydvästra S:t Petersburg får en kapacitet motsvarande 700.000 personer. Avloppsvattnet som passerar reningsverket ska behandlas i tre steg - på mekanisk, biologisk och kemisk väg. Reningsverket uppfyller därmed de krav som uppställts av Helcom, Helsingfors-kommissionen för Östersjön vatten.
S:t Petersburg finns med bland de 132 olika föroreningskällor som Helcom har identifierat runt Östersjön.

- Vi är glada att kunna medverka till att förbättra vattenkvaliteten i Östersjön. Skanskas kombination av tekniskt och finansiellt kunnande gör oss väl rustade för stora och komplicerade projekt av denna typ, säger Bert-Ove Johansson, VD Skanska BOT.

Marknaden för miljöprojekt i Ryssland är växande och Skanskas spetskompetens kommer att efterfrågas i ökande grad, säger Martti Rautee, VD för Skanska East Europe, som räknas till de ledande byggtjänstföretagen i Ryssland när det gäller att bygga enligt västerländsk standard.

____________________________________________


För ytterligare information, kontakta:

Martti Rautee, President, Skanska East Europe Oy,
tel +358 9 6152 2203
Veli-Matti Kullas, Senior Vice President, Skanska East Europe Oy, tel +358 9 6152 2448
Peter Gimbe, Presschef, Skanska AB,
tel 08-753 88 38
Tor Krusell, informationsdirektör, Skanska AB,
tel 08-753 87 47