Sök

Banverket och Skanska tecknar överenskommelse

1999-12-20 11:18 CET
Pressmeddelande

Banverket och Skanska har träffat en överens-kommelse om kostnadsfördelningen för sanering och skadereglering efter miljöolyckan i tunnelbygget vid Hallandsås. Skaderegleringen närmar sig sitt slut. Av 206 ärenden återstår i dag endast ett fåtal. Cirka 30 miljoner kronor har hittills betalats ut. Vattenprover visar att halterna av akrylamider i dag ligger under gällande riktvärden för dricksvatten, men regelbundna analyser fortsätter enligt det kontrollprogram som finns. Skanska kommer att fullfölja arbetet med tätningen av de befin-tliga tunnlarna (den så kallade liningen). Därefter avslutas det nuvarande kontraktet mellan Skanska och Banverket.

BANVERKET Pressmeddelande, 1999-12-20 Banverket och Skanska tecknar överenskommelse Banverket och Skanska har träffat en överenskommelse om kostnadsfördelningen för sanering och skadereglering efter miljöolyckan i tunnelbygget vid Hallandsås. Skaderegleringen närmar sig sitt slut. Av 206 ärenden återstår i dag endast ett fåtal. Cirka 30 miljoner kronor har hittills betalats ut. Vattenprover visar att halterna av akrylamider i dag ligger under gällande riktvärden för dricksvatten, men regelbundna analyser fortsätter enligt det kontrollprogram som finns. Skanska kommer att fullfölja arbetet med tätningen av de befintliga tunnlarna (den så kallade liningen). Därefter avslutas det nuvarande kontraktet mellan Skanska och Banverket. - Skanska har sedan avbrottet hösten 1997, gjort ett bra arbete med återställning och lining i de befintliga tunnlarna, säger Bo Bylund, generaldirektör i Banverket. Orsaken till att vi avslutar kontraktet är att det förutsätter att tunnlarna byggs, vilket inte är beslutat i dagsläget. - Projektet är nu inne i en fas där det beslutade liningarbetet närmar sig sitt slut, säger Per-Ingemar Persson, vd för Skanska Sverige AB. Det är tillfredsställande att vi i samförstånd träffat en överenskommelse. Banverket har i uppdrag att lämna ett beslutsunderlag till regeringen senast 1 oktober år 2000. Därefter kommer regeringen att fatta beslut om tunnlarna genom Hallandsås ska byggas eller ej. Per-Ingemar Persson, vd Skanska Sverige AB,Tfn. 040 – 14 42 40 Miguel Guirao, chef för Hallandsåsprojektet i Banverket,Tfn. 08 – 562 00 333 (till kl.13.00) Efter 14.00: 070- 420 03 33