Sök

Skanska bygger kraftverk i Rio de Janeiro, Brasilien, för cirka 3,2 miljarder kronor

2011-11-07 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått ett uppdrag som omfattar arbete inom anläggning, upphandling och konstruktion av ett 550 MW termiskt kraftverk för naturgas i Rio de Janeiro, Brasilien. Uppdraget är värt USD 490 miljoner, cirka 3,2 miljarder kronor, och inkluderas i orderingången för det fjärde kvartalet 2011. Kund är Petrobras, ett av världens ledande energibolag.

Kraftverket kommer att byggas i Seropédica i Baixada Fluminense, 75 kilometer från Rio de Janeiro och 350 kilometer från São Paulo. Skanska är ensam entreprenör på projektet, som är bolagets största kontrakt i Latinamerika.

Skanska kommer att ansvara för grundläggande design, detaljerat anläggningsarbete och konstruktion av enheterna, inklusive byggnation och elektromekaniska installationer. Kontraktet omfattar också upphandling av utrustning och material. Dessutom kommer Skanska att assistera vid igångsättning och drift av kraftverket.

Projektet inleds omgående och ska vara färdigställt under det fjärde kvartalet 2014. Omkring 1 500 personer kommer att vara inblandade när projektet är som mest intensivt.

Skanska Latin America är ett av kontinentens ledande byggföretag. Verksamheten är inriktad på bygg, drift- och serviceuppdrag för den internationella energi, olje- och gasindustrin. Affärsenheten med ca 10 000 medarbetare hade 2010 intäkter på cirka 5,7 miljarder kronor.