Sök

Skanska förvärvar Gatu och Väg från Geveko

1997-03-25 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska och Geveko har idag träffat avtal om att Skanska övertar väg- och anläggningsföretaget Gatu och Väg AB från Geveko-koncernen. Övertagandet förutsätter Konkurrensverkets godkännande.

PRESSINFORMATION 1997-03-25                             26/97

SKANSKA FÖRVÄRVAR GATU OCH VÄG FRÅN GEVEKO

Skanska och Geveko har idag träffat avtal om att Skanska övertar väg- och anläggningsföretaget Gatu och Väg AB från Geveko-koncernen. Övertagandet förutsätter Konkurrensverkets godkännande.

- Med förvärvet kompletterar och stärker Skanska sin position inom väg- och anläggningssidan, främst på Västkusten och i Dalarna, motiverar Skanskas affärsområdeschef Jan-Gunnar Glave förvärvet.

- Förutsättningarna på marknaden har försämrats kraftigt under senare år, varför fortsatt strukturrationalisering i branschen är nödvändig för att nå lönsamhet, säger Gevekos koncernchef Sigurd Walldal.

Skanska avser att successivt samordna Gatu och Väg-enheterna med Skanskas väg- och anläggningsverksamhet, som totalt har ca 8.000 anställda och omsätter 10 Mdr.

Gatu och Väg är ett anläggningsföretag med asfaltbeläggning som specialitet. Företaget, som är verksamt i Västsverige, Dalarna, Stockholm och mellersta Norrland, omsatte år 1996 ca 430 Mkr. Antalet anställda är ca 360. I Gatu och Väg ingår även J&B Entreprenad i Svenljunga.

Gevekos verksamhet omfattar industrirörelse och kapitalförvaltning. Koncernen räknar med att genom försäljningen av Gatu och Väg göra en realisationsvinst med ca 50 Mkr. Gevekos övriga dotterbolag är inte berörda av överlåtelsen. Gevekos avsikt är att utveckla den kvarvarande industrirörelsen. Koncernen räknar också med att genom förvärv tillföra ytterligare företag med produkter och marknader inom angränsande områden. Moderbolaget är noterat på Stockholms fondbörs A-lista.

Danderyd den 25 mars 1997

SKANSKA AB

Lennart Hallberg

För ytterligare information kontakta Lennart Hallberg

eller VD Sigurd Walldal, Geveko, tel 031-17 29 45

Denna och tidigare pressreleaser finns att läsa på http://www.skanska.se