Sök

Skanskas största enskilda kontrakt hittills - mångmiljardorder i NewYork

1998-04-16 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska och Bombardier Transit Corporation har i internationell konkurrens valts ut att i ett joint venture konstruera, bygga, driva och underhålla den nya snabbspårvägen till JFK-flygplatsen i New York. Kontraktet är värt ca 1,3 miljarder USD, ca 10,4 miljarder kronor.

PRESSINFORMATION 1998-04-16                             29/98

SKANSKAS STÖRSTA ENSKILDA KONTRAKT HITTILLS - MÅNGMILJARDORDER I NEW YORK

Skanska och Bombardier Transit Corporation har i internationell konkurrens valts ut att i ett joint venture konstruera, bygga, driva och underhålla den nya snabbspårvägen till JFK-flygplatsen i New York. Kontraktet är värt ca 1,3 miljarder USD, ca 10,4 miljarder kronor.

Konstruktions- och byggdelen uppgår till 750 milj USD, ca 6 miljarder kronor. Skanskas andel är 80 procent, vilket ger ett totalt ordervärde för Skanska på 4,8 miljarder kronor - koncernens största order någonsin.

Kund är Port Authority of New York and New Jersey.

Genom JFK Light Rail System blir det möjligt att åka tåg mellan Manhattan och flygplatsen JFK. Den 13,5 km långa etappen mellan terminalerna på JFK och Jamaica Subway Station får tio stationer. Banan byggs ovan jord och går genom tättbebyggda områden och över stora stark trafikerade trafikleder.

Projektet genomförs av Air Rail Transit Consortium som leds av Skanska USA.

I konsortiet ingår förutom Skanskas amerikanska dotterbolag Slattery Skanska, Koch Skanska och Sordoni Skanska även New York-baserade Perini Corporation. Denna grupp svarar för konstruktion och byggande. Bombardier ska driva och underhålla banan under fem år med option på ytterligare tio år. Drift- och underhållsdelen beräknas uppgå till ca 20 miljoner USD per år utöver byggkontraktet.

- Vi är mycket stolta över att ha tagit detta prestigefyllda uppdrag i hård internationell konkurrens. Det befäster vår starka ställning inom infrastruktursektorn. JFK-projektet är en stor utmaning som ger oss möjlighet att dra nytta av den unika kompetensen inom Skanska-bolagen i New York-regionen, säger Stuart E. Graham, chef för Skanskas affärsområde USA.

- Denna typ av totalprojektsansvar ligger helt i linje med vår strategi, säger Claes Björk, VD och Koncernchef för Skanska. Vår förmåga att ansvara för stora, komplexa projekt ger oss möjligheten att ta till vara hela kompetensen inom Skanska koncernen. Denna typ av projekt kommer att bli allt vanligare i framtiden.

- Projektet passar Skanska USA utmärkt i och med att vi har jobbat med flera uppdrag vid JFK-flygplatsen nyligen. Våra New York-baserade företag är därför mycket vana vid de krav som ställs där.

Planeringen av projektet inleds omedelbart för byggstart i september. Byggtiden är 53 månader. Ca 150 tjänstemän och som mest 1 000 yrkesarbetare kommer att engageras under byggfasen.

Skanska driver idag en rad stora infrastrukturprojekt i USA, bl a flera uppdrag vid motorvägsbygget Central Artery i Boston och utbyggnaden av en tunnelbanan i New York City. I San Francisco påbörjas inom kort en 13 km lång järnvägstunnel mellan centrum och den internationella flygplatsen.

 

Uppsala den 16 april 1998

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 

 

För utskrift endast av bilden klicka här (Word-dokument).

 


För ytterligare information kontakta:Stuart Graham, chef för Skanskas affärsområde USA, tfn +1 718 767 26 00
Claes Björk, VD och Koncernchef, tfn 08-753 88 00
Cecilia Schön, Informationsdirektör, tfn 08-753 87 99
Tor Krusell, Informationschef, tfn 070-543 87 47

För att få tryckbart original av illustrationen nedan, var vänlig ring Tor Krusell.