Sök

Skanskas niomånadersrapport

1998-11-05 00:00 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

- Vår inriktning på kärnverksamheten - byggrelaterade tjänster och utveckling av projekt och fastigheter - ger resultat. Det visar den starkt ökade orderingången och den positiva resultatutveck-lingen i rörelsen, konstaterar Skanskas VD Claes Björk i en kommentar till koncernens niomånaders-resultat. Det minskade resultatet efter finansnetto beror på att vi under förra året sålde den rörelse-främmande aktieposten i Sandvik med en vinst på över 9 miljarder kronor.

SKANSKAS NIOMÅNADERSRAPPORT                     86/98
JANUARI-SEPTEMBER 1998

FORTSATT STARK TILLVÄXT I RÖRELSEN

  • Orderingången ökade med 39 procent.
  • Nettoomsättningen ökade med 27 procent
  • Rörelseresultatet ökade till 3 971 Mkr (1 913)
  • Resultat efter finansnetto 4 225 Mkr (10 969)
  • Internationaliseringen fortsätter:
      - 71 % av orderingången och 66 % av nettoomsättningen utanför Sverige

- Vår inriktning på kärnverksamheten - byggrelaterade tjänster och utveckling av projekt och fastigheter - ger resultat. Det visar den starkt ökade orderingången och den positiva resultatutveck-lingen i rörelsen, konstaterar Skanskas VD Claes Björk i en kommentar till koncernens niomånaders-resultat. Det minskade resultatet efter finansnetto beror på att vi under förra året sålde den rörelse-främmande aktieposten i Sandvik med en vinst på över 9 miljarder kronor.

- Vi har också hållit en hög omsättningshastighet i fastighetsbeståndet, där försäljningarna av fär-digutvecklade projekt har givit mycket goda vinster. Vidare delades i september dotterbolaget Drott, med 40 procent av Skanskas fastighetsportfölj, ut till Skanskas aktieägare

- Inom byggverksamheten fortsätter den positiva utvecklingen i USA, Finland och Danmark. När det gäller Sverige är det glädjande att husbyggandet ökar, men man ska komma ihåg att det fortfaran-de rör sig om historiskt låga nivåer. Den fortsatt svaga byggmarknaden i Tyskland gör det nödvändigt med ytterligare åtgärder för att förbättra lönsamheten i Poggenpohl.

- Vår projektutveckling gynnas av stark efterfrågan på kommersiella lokaler i de storstadsområden som vi koncentrerar oss på. Här ser jag stora möjligheter att öka våra investeringar i nya projekt med god lönsamhetspotential.

- Den positiva utveckling som vi nu har i kärnverksamheten gör att jag fortsätter att räkna med ett högre resultat i rörelsen 1998 än föregående år, avslutar Claes Björk.

 

Danderyd den 5 november 1998

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För mer information kontakta:
Anders Nyrén, vVD och finansdirektör, telefon 08-753 86 32
Cecilia Schön, informationsdirektör, tel. 08-753 87 99
Staffan Schéele, Investor Relations, tel. 08-753 82 72
Erik von Hofsten, Investor Relations, tel. 08-753 86 82

 

Bifogad: Skanskas niomånadersrapport för januari-september 1998