Sök

Skanska omstrukturerar Yeager Skanskas maskinpark - reserverar USD 46 miljoner, 360 miljoner kronor, i det andra kvartalet

2005-07-06 08:34 CET
Pressmeddelande

Skanska har identifierat ett behov av en genomgripande omstrukturering av Yeager Skanskas maskinpark. En betydande del av utrustningen är för gammal och kostnaderna för reparationer och underhåll har blivit högre än beräknat. Detta har också haft en negativ effekt på produktiviteten vilket medfört försämrade marginaler i Yeager Skanskas pågående projekt.

   Pressrelease


2005-07-06

 

Skanska omstrukturerar Yeager Skanskas maskinpark - reserverar USD 46 miljoner, 360 miljoner kronor, i det andra kvartalet

Skanska har identifierat ett behov av en genomgripande omstrukturering av Yeager Skanskas maskinpark. En betydande del av utrustningen är för gammal och kostnaderna för reparationer och underhåll har blivit högre än beräknat. Detta har också haft en negativ effekt på produktiviteten vilket medfört försämrade marginaler i Yeager Skanskas pågående projekt.

Kostnaderna för omstruktureringen av utrustningen och för nedskrivningar i vissa projekt uppgår till USD 32 miljoner, 250 miljoner kronor. Den svaga lönsamheten i Yeager Skanska i kombination med kostnaden för omstruktureringen har även medfört ett behov av att skriva ned det återstående goodwill-värdet i Yeager Skanska, motsvarande USD 14 miljoner, 110 miljoner kronor.

Nedskrivningarna som kommer att göras i affärsenheten Skanska USA Civil i det andra kvartalet uppgår till totalt USD 46 miljoner, 360 miljoner kronor.

- Utrustningens dåliga skick är det huvudsakliga skälet till Yeager Skanskas problem. Vi kommer nu att inleda arbetet med att förnya maskinparken och vi är övertygade om att detta kommer att bidra till att återskapa lönsamheten i Yeager Skanska, säger Stuart Graham, Skanskas VD och koncernchef.

Yeager Skanska är baserat i Kalifornien och ingår i affärsenheten Skanska USA Civil.

Skanska USA Civil är inriktad på byggande av infrastrukturanläggningar såsom motorvägar, broar, energi samt anläggningar för kollektivtrafik, vatten och vattenrening. Bolaget med verksamhet i östra USA, Colorado och Kalifornien har ca 4.400 anställda. Skanska USA Civil omsatte förra året ca 12 miljarder kronor.

__________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Anders Lilja, direktör, Investor Relations, Skanska AB,
tel 08-753 88 01
Peter Gimbe, informationsdirektör, Skanska AB,
tel 08-753 88 38