Sök

Skanska bygger sjukhus i Louisiana, USA, för cirka 800 miljoner kronor

2012-06-11 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har, i ett joint venture tillsammans med MAPP Construction, fått i uppdrag att ansvara för den andra delen av nya University Medical Center i New Orleans, USA. Värdet på kontraktet uppgår till 130 miljoner dollar, cirka 884 miljoner kronor. Skanskas andel av kontraktet är 90 procent, vilket motsvarar 118 miljoner dollar, cirka 800 miljoner kronor. Kontraktet inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för andra kvartalet 2012.

University Medical Center kommer att bli ett toppmodernt sjukvårdsområde. Den andra delen av projektet inkluderar bland annat en 24 000 kvadratmeter stor vårdanläggning för dagvård och ett garage med plats för 1 355 fordon. Arbetet har inletts och sjukhuset beräknas kunna öppna i februari 2015.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privatsamverkan samt Skanska Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 9 400 medarbetare. 2011 uppgick intäkterna i USA till cirka 31,3 miljarder kronor.