Sök

Skanska bygger motorväg i Finland

1997-03-19 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska och det finska vägverket, FINNRA, undertecknade på onsdagen i Helsingfors avtal om det första privatfinansierade motorvägsbygget i Norden - en motorväg som ska förbinda Helsingfors med Lahti.

PRESSINFORMATION 1997-03-19                             22/97

SKANSKA BYGGER MOTORVÄG I FINLAND

Skanska och det finska vägverket, FINNRA, undertecknade på onsdagen i Helsingfors avtal om det första privatfinansierade motorvägsbygget i Norden - en motorväg som ska förbinda Helsingfors med Lahti.

Projektet värderas till cirka 1,8 miljarder kronor och omfattar, förutom byggande av närmare 70 km motorväg, även drift och underhåll i 15 år samt finansiering. Detta innebär att motorvägen överlämnas till finska vägverket år 2012.

Ett speciellt projektbolag, Tieyhtiö Nelostie Oy, har bildats med Skanska AB och dess finska dotterbolag Skanska Oy som delägare. Som investerare medverkar, förutom Skanska, det engelska investmentbolaget Hyder Investments och de finska försäkringsbolagen Industrial Insurance och Pension-Varma samt Esbo Elektriska Lånefinansiering. Postbanken i Finland och Nordiska Investeringsbanken är huvudlångivare.

Motorvägsbygget återbetalas genom sk skuggtullar baserade på biltrafikens omfattning. Idag trafikeras den aktuella vägsträckan av 13.000 fordon per dygn, en siffra som år 2012 beräknas ha ökat till 21.000 fordon.

Projektet påbörjas i början av maj och hela motorvägen ska öppnas för trafik den 1 september år 2000. Byggarbetena kommer att utföras av Skanska Oy i samarbete med intressebolaget Tekra Oy.

 

Danderyd den 19 mars 1997

SKANSKA AB

Koncernstab Information