Sök

Skanska bygger nya Årstabron i Stockholm för 400 miljoner kronor

2000-06-16 14:15 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått uppdraget att utföra byggandet av nya Årstabron. Ordern är värd 400 miljoner kronor. Kund är Banverket Östra Banregionen.
Den nya dubbelspåriga järnvägsbron Årstabron ingår i utbyggnaden av kapaciteten söder om Stockholms central. Den nya bron över Årstaviken i Stockholm får en längd på 833 meter. Bron förses även med gång- och cykelbana samt en serviceväg på var sida om spåren. Arbetet kommer att inledas under sommaren 2000 och slutföras i september 2003.

Press Release   2000-06-16   Skanska bygger nya Årstabron i Stockholm för 400 miljoner kronor  

Skanska har fått uppdraget att utföra byggandet av nya Årstabron. Ordern är värd 400 miljoner kronor. Kund är Banverket Östra Banregionen.

Den nya dubbelspåriga järnvägsbron Årstabron ingår i utbyggnaden av kapaciteten söder om Stockholms central. Den nya bron över Årstaviken i Stockholm får en längd på 833 meter. Bron förses även med gång- och cykelbana samt en serviceväg på var sida om spåren.

Den arkitektoniska utformningen av bron har utförts av Londonföretaget Foster and Partners.

- Vi har dokumenterat vår tekniska kompetens i en lång rad stora bro-byggen. Genom detta uppdrag stärker vi ytterligare vår position som ledande brobyggare. Nu ser vi fram emot att tillsammans med Banverket utveckla infrastrukturen, säger John Söderberg, chef Skanskas Broavdelning.

Arbetet kommer att inledas under sommaren 2000 och slutföras i september 2003. Även Skanskas dotterbolag Stabilator medverkar.

Skanska har nyligen färdigställt Öresundsbron och Uddevallabron. Järnvägsbroarna i Trollhättan och vid Stäket är under byggnad. Projektledningen för Årstabron kommer närmast från Uddevallabron.

Skanska Sverige AB

Information

_________________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Erik Lundman, Projektchef, Skanska Berg och Bro, tel 08-753 81 36 eller 070 – 640 57 12

Lisa Lindh, informationschef, Skanska Sverige, tel 040-14 41 41, 070-600 60 55