Sök

Skanska får order i Danmark på 320 miljoner kronor

1999-01-26 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska utvecklar och bygger ett kontorsprojekt i Lyngby norr om Köpenhamn. Ordern är på drygt 320 miljoner kronor, eller 270 miljoner danska kronor, exklusive moms.
Kund är Tryg-Baltica och hyresgäst blir Cowi, Rådgivande Ingeniörer A/S som ska hyra huvuddelen av lokalerna.

PRESSINFORMATION 1999-01-26                             11/99

Skanska får order i Danmark på 320 miljoner kronor

Skanska utvecklar och bygger ett kontorsprojekt i Lyngby norr om Köpenhamn. Ordern är på drygt 320 miljoner kronor, eller 270 miljoner danska kronor, exklusive moms.
Kund är Tryg-Baltica och hyresgäst blir Cowi, Rådgivande Ingeniörer A/S som ska hyra huvuddelen av lokalerna.

Projektet omfattar totalt 16.000 kvm kontor och 8.500 kvm parkeringsytor som byggs under jord. Kontorslokalerna byggs i etapper med en start på 12.000 kvm.

Skanska Jensen A/S som ska utföra totalentreprenaden har också utvecklat projektet i samarbete med Lyngby-Tårbæk kommun, De Danske Statsbaner som sålt tomtmarken, Cowi som är huvudhyresgäst och investeraren Tryg-Baltica.

För utformningen svarar Dissing & Weitling Arkitekter som vann arkitekttävlingen med ett förslag där kontorslokalerna grupperas i trevåningshus runt en innergård. Via en separat byggnad förbinds de nya lokalerna med Cowis befintliga kontor i en angränsande fastighet.

Byggarbetena inleds i februari och avslutas i december 2000.

 

Danderyd 1999-01-26

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För ytterligare information:
Divisionsdirektör Ulrik Bebe, Skanska Jensen A/S, Division Projektutveckling,
Telefon + 45 44 77 99 91