Sök

Skanska bygger flerfamiljshus i Boston, USA, för cirka 820 miljoner kronor

2014-03-03 08:50 CET
Pressmeddelande

Skanska har skrivit kontrakt om att bygga flerfamiljshus i Boston, USA. Kund är Watermark Seaport, LLC, ett joint venture med bland andra Skanska USA Commercial Development och Twinings Properties. Kontraktets totala värde, USD 126 M, cirka 820 miljoner kronor, inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för första kvartalet 2014.

US Watermark Seaport

Skanska ska bygga fastigheten Watermark Seaport, cirka 28 000 kvm fördelade på en sexvåningsbyggnad och en 17 våningar hög byggnad. Totalt kommer fastigheten att rymma 346 lägenheter.

Arbetena har påbörjats och kommer till stor del vara klara i mars 2016.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development North America som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 9 600 medarbetare. 2013 uppgick intäkterna i USA till cirka 43,5 miljarder kronor.