Sök

Fortsatt utbetalning av skadeersättning

1997-11-11 00:00 CET
Pressmeddelande

Ytterligare fem av de skadedrabbade på Hallandsås har erhållit ersättning för sammanlagt 130.000 kr. Skaderegleringsgruppen kommer att ta beslut om utbetalningar för ytterligare ett tiotal fall under veckan för tillsammans ca 400.000 kr.

PRESSINFORMATION 1997-11-11                             83/97

FORTSATT UTBETALNING AV SKADEERSÄTTNING

Ytterligare fem av de skadedrabbade på Hallandsås har erhållit ersättning för sammanlagt 130.000 kr. Skaderegleringsgruppen kommer att ta beslut om utbetalningar för ytterligare ett tiotal fall under veckan för tillsammans ca 400.000 kr.

Det betyder att ca 20 personer har fått ersättning och ca 850.000 kr betalts ut efter skadereglerings-gruppens tre första veckor med arbetet. Pengarna avser främst kompensation för avlivning av bo-skap samt skadeförebyggande åtgärder (t ex provtagning på vatten).

53 ärenden har hittills inkommit och anspråken uppskattas till ca 5 miljoner kr. Den största posten gäller produktionsbortfall på 3.900.000 kr. Minskat fastighetsvärde omfattar ca 800.000 kr och ska-debegränsade åtgärder 300.000 kr.

Utanför detta ligger Skånemejeriernas yrkande på 20 miljoner kr för återtagna mejerivaror. Yrkan-det har fått avslag med hänvisning till Livsmedelsverkets PM 97-10-31, där det bl a står: "I tillver-kade produkter som kan innehålla mjölk från djur som druckit av påverkat vatten bedöms det inte föreligga någon hälsorisk."

 

Båstad 1997-11-11

SKANSKA AB

BANVERKET