Sök

Skanska avyttrar sjukhus i Storbritannien för cirka 715 miljoner kronor

2012-09-28 13:15 CET
Pressmeddelande

Skanska har sålt sin andel i tre sjukhus i Midlands, Storbritannien, till medinvesteraren Innisfree för GBP 66 miljoner, cirka 715 miljoner kronor. Transaktionen bokas i det tredje kvartalet 2012.

De tre sjukhusen, University Hospital Coventry, Royal Derby Hospital och Sherwood Forest Hospital, är så kallade PPP-projekt (Private Public Partnersip). Skanska ansvarade för design och byggnation av sjukhusen som varit i bruk sedan juni 2007, december 2008 och mars 2011. Standarden på byggnaderna är av världsklass och har uppskattats av såväl sjukhuspersonal som de hundratusentals patienter som besöker sjukhusen årligen.

Skanska UK har även avtal om service och underhåll av fastigheterna på Royal Derby Hospital och Sherwood Forest Hospital. De avtalen berörs inte av försäljningen.

Skanska Infrastructure Development är ett ledande företag inom offentlig privat samverkan (Public Private Partnerships, PPP). Affärsenheten investerar i, utvecklar och driver vägar, sjukhus, skolor, kraftverk och annan social infrastruktur i samarbete med den offentliga sektorn.