Sök

Skanska anordnar familjedag om fysikcentrum

1997-05-22 00:00 CET
Pressmeddelande

Planerna på att bygga ett nytt Fysikcentrum vid Roslagstulls sjukhus är långt framskridna. Riksdagen har anslagit medel för Universitetet och KTH att hyra nya ändamålsenliga lokaler för forskning och undervisning i fysik. Skanska kommer att fungera som byggherre och entreprenör. Husets arkitekt är dansken Henning Larsen.

PRESSINFORMATION 1997-05-22                             40/97

SKANSKA ANORDNAR FAMILJEDAG OM FYSIKCENTRUM

Planerna på att bygga ett nytt Fysikcentrum vid Roslagstulls sjukhus är långt framskridna. Riksdagen har anslagit medel för Universitetet och KTH att hyra nya ändamålsenliga lokaler för forskning och undervisning i fysik. Skanska kommer att fungera som byggherre och entreprenör. Husets arkitekt är dansken Henning Larsen.

För närvarande ligger arbetena nere i avvaktan på Regeringsrättens dom om huset är i överensstämmelse med nationalstadsparkslagen. Nu tar Skanska ett initiativ för att beskriva och förklara för de omkringboende vad som kommer att hända på platsen.

- I dagarna får 20.000 stockholmsfamiljer i Vasastaden och på Östermalm en inbjudan att på lördag den 24 maj besöka platsen för det nya Fysikcentrum, säger Lennart Daleke, divisionschef för Skanska i Stockholm. Vi vill visa stockholmarna på plats och ställe hur det kan komma att bli, säger han. Alla stockholmare är naturligtvis välkomna. Det kommer att finnas utställning, guider och möjligheter att promenera runt på området. Speciella familjeaktiviteter kommer också att erbjudas, säger Daleke.

- Detta är ett nytt initiativ från Skanskas sida. Vi känner att vi vill ta ett ökat ansvar för en dialog med stockholmarna i samband med nya byggprojekt, säger Lennart Daleke. Genom egna initiativ som detta vill vi naturligtvis försöka öka förståelsen och stödet hos allmänheten för de projekt där vi är engagerade. Vi tror att det finns ett stort intresse för Stockholms utveckling och förnyelse, menar Daleke.

Skanskas verksamhet i Stockholm innefattar bygg- och anläggningsverksamhet samt fastighetsägande. Skanska i Stockholm har totalt drygt 3.000 anställda, omsätter ca 3 miljarder kronor och är dessutom en av de största fastighetsägarna på Stockholmsmarknaden.

Under våren har Skanska presenterat en stadsmiljöpolicy som utarbetats tillsammans med Stiftelsen Stolta Stad.

Danderyd den 22 maj 1997

SKANSKA AB

Koncernstab Information

Denna och tidigare pressreleaser finns att läsa på http://www.skanska.se