Sök

Skanska branschetta på Dow Jones Index för uthållig utveckling

2001-09-21 11:04 CET
Pressmeddelande

Skanska är världens ledande byggtjänsteföretag för uthållig utveckling. Skanska rankas som nummer ett av företagen inom byggsektorn på Dow Jones Sustainability Group Index - listan över globala företag som förenar högt ställda lönsamhetskrav med långsiktigt uthållig utveckling. Det är tredje året i rad som Skanska återfinns på listan.

Press Release


2001-09-21


Skanska branschetta på Dow Jones Index för uthållig utveckling   

Skanska är världens ledande byggtjänsteföretag för uthållig utveckling. Skanska rankas som nummer ett av företagen inom byggsektorn på Dow Jones Sustainability Group Index - listan över globala företag som förenar högt ställda lönsamhetskrav med långsiktigt uthållig utveckling. Det är tredje året i rad som Skanska återfinns på listan.

Dow Jones Sustainability Group Index har i år för första gången en separat del för byggtjänsteföretag. Denna toppas av Skanska som därmed bedöms vara ledande i sin bransch. Andra branschettor är t ex British Telecom, Bristol-Myers Squibb, Dow Chemicals, Intel, Sony, Swiss Re, Unilever och Volkswagen.

- Det är mycket hedrande att tillhöra denna utvalda skara av ledande globala företag. Samtidigt måste vi komma ihåg att detta är ett arbete som aldrig är avslutat. Vi måste fortsätta att ständigt förbättra oss. Men vår fokusering på värden som etik, miljö, kompetens och engagemang är riktig. Det ökar våra möjligheter att ta ansvar och skapa en hållbar utveckling för såväl samhället i stort som för kunder och ägare, säger Claes Björk, Skanskas VD och koncernchef.

Dow Jones Sustainability Group Index bygger på en noggrann analys av över 3.000 företag världen över. Endast 312 företag har uppfyllt kraven för indexet. Företagen bedöms utifrån ledningens förmåga att integrera ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter i bolagets strategi. Vid bedömningen lägger Dow Jones stor vikt vid företagens ledning. Uthållighetsdrivna bolag bedöms kunna nå sina mål genom att agera proaktivt, kostnadseffektivt och på ett ansvarsfullt sätt. De utvalda företagen på Dow Jones Sustainability Group Index är därför föregångare med goda förutsättningar att bli morgondagens vinnare.
____________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Axel Wenblad, miljödirektör, Skanska AB,
tel 08-753 89 98
Tor Krusell, informationsdirektör, Skanska AB,
tel 08-753 87 47

Se även www.sustainability-index.com