Sök

Skanska tecknar finansieringsavtal för motorvägen A1 i Polen – byggkontraktet uppgår till EUR 570 miljoner, ca 6,2 miljarder kronor och investeringen till EUR 14 miljoner, ca 150 miljoner kronor

2009-07-09 12:33 CET
Pressmeddelande

Skanska, som del i konsortiet GTC, har tecknat finansieringsavtal (s k financial close) för utbyggnaden av den andra etappen av A1 i Polen. Projektet genomförs i offentlig-privat samverkan, OPS. För Infrastrukturministeriets räkning ska GTC ansvara för finansiering, utformning och byggande samt drift och underhåll. Detta innebär att:

- Skanska får ett byggkontrakt som uppgår till ca EUR 570 miljoner, ca 6,2 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för det tredje kvartalet.
- Skanska kommer att investera EUR 14 miljoner, ca 150 miljoner kronor, successivt under byggperioden, vilket motsvarar en 30-procentig andel i projektbolaget Gdañsk Transport Company, GTC.