Sök

Skanska bygger motorväg i Virginia, USA, för 300 Mkr

2000-03-24 12:00 CET
Pressmeddelande

Skanskas amerikanska dotterföretag Tidewater Skanska har fått uppdraget att bygga en motorväg i Virginia, USA. Ordern är värd ca 300 miljoner kronor. Kund är Virginia Department of Transportation (VDOT). Den drygt 4 km långa Southwest Bypass ska förbinda motorvägarna US 13 och US 58 nära Suffolk, Virginia. I motorvägsuppdraget ingår även 13 broar. Arbetena inleds i maj för att avslutas i oktober 2002.

PRESS RELEASE

2000-03-24   Skanska bygger motorväg i Virginia, USA, för 300 miljoner kronor Skanskas amerikanska dotterföretag Tidewater Skanska har fått uppdraget att bygga en motorväg i Virginia, USA. Ordern är värd 35,4 miljoner dollar, ca 300 miljoner kronor. Kund är Virginia Department of Transportation (VDOT). Den drygt 4 km långa Southwest Bypass ska förbinda motorvägarna US 13 och US 58 nära Suffolk, Virginia. I motorvägsuppdraget ingår även 13 broar. Den nya leden väntas bidra till den industriella utvecklingen av regionen. Samtidigt förbättras miljön när ca 700 tunga fordon per dygn kan ledas utanför stadens centrum. Southwest Bypass kommer att passera ömtåliga våtmarker nära naturreservatet The Great Dismal Swamp National Wildlife Refuge. Särskild hänsyn till den känsliga miljön kommer därför ges hög prioritet i planering och genomförande. Arbetena inleds i maj för att avslutas i oktober 2002. Infrastrukturmarknaden ökar i USA som en följd av den stora infrastruktur-satsningen TEA 21. Skanskas dokumenterade kompetens inom området resulterar nu i nya stora uppdrag. Tidewater Skanska bygger i konsortium motorväg i Sydkarolina. Skanskas andel av denna order på två miljarder kronor är 35 procent. Dessutom utför Slattery Skanska och Koch Skanska en ombyggnad av Brooklyn Queens Expressway i New York för två miljarder kronor. Sammanlagt har Skanska därmed fått nya vägprojekt för tre miljarder kronor under den senaste veckan.   ____________________________________________________   För ytterligare information, kontakta: Edward Keeter, vice VD, Tidewater Skanska, tel + 1 757-578-4100