Sök

Skanska får två stora miljöuppdrag i USA värda totalt 1,2 miljarder kronor, USD 160 miljoner

2003-09-22 09:01 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått uppdraget att uppgradera Delaware Aqueduct som är en av huvudtunnlarna för vattentillförseln till New York. Kontraktet är värt 1.060 miljoner kronor, USD 134 miljoner. Kund är New Yorks miljömyndighet, New York City Department of Environmental Protection.
Kontraktet inkluderas i orderingången för det tredje kvartalet 2003. Arbetet inleds i oktober i år och ska avslutas under 2008.

   Press Release


2003-09-22


Skanska får två stora miljöuppdrag i USA värda totalt 1,2 miljarder kronor, USD 160 miljoner

Skanska har fått uppdraget att uppgradera Delaware Aqueduct som är en av huvudtunnlarna för vattentillförseln till New York. Kontraktet är värt 1.060 miljoner kronor, USD 134 miljoner. Kund är New Yorks miljömyndighet, New York City Department of Environmental Protection.

Kontraktet inkluderas i orderingången för det tredje kvartalet 2003. Arbetet inleds i oktober i år och ska avslutas under 2008.

Skanska USA Civil har också fått uppdraget att bygga en fosforavskiljningsanläggning vid reningsverket McAlpine Creek Wastewater Maintenance Facility i Charlotte, North Carolina. Detta uppdrag är värt USD 26,7 miljoner, ca 211 miljoner kronor, och inkluderas i det tredje kvartalets orderingång. Uppdraget har inletts och ska slutföras på 24 månader. Arbetet genomförs av Skanska USA Civils enhet Atlantic Skanska.

Uppdraget på Delaware Aqueduct gäller en renovering och uppgradering av byggnader och installationer på tre olika platser längs den 170 km långa vattentunneln i Westchester och Putnam Counties norr om New York City. I projektet ingår en rad miljöåtgärder för att säkra vattenkvaliteten.

Skyddet mot sabotage och terrorhandlingar ska också förstärkas i enlighet med de höjda säkerhetskraven i det statliga säkerhetsprogrammet Homeland Security som infördes efter terrorattackerna den 11 september 2001.

Projektet omfattar arbete både över och under jord samt såväl hus- som anläggningsbyggande. Installationsarbetet omfattar bl a system för dagvattenrening och utrustning för slussar, pumpar, ventiler, flödesmätare och pipelines, samt för olika typer av kemisk och mekanisk rening. Projektet genomförs av Skanska USA Civils enhet Gottlieb Skanska.

Vattentunneln Delaware Aqueduct började byggas 1937 och byggdes 1965 ut till totalt 170 km. Den leder vatten från Delaware-floden i Pennsylvania till reservoarer norr om New York City.
 
Tunneln med en daglig kapacitet på 3,3 miljoner kbm är den största försörjningsledningen för färskvatten till New York City. Den svarar för mer än hälften av stadens vattenbehov. Tunneln ligger på 90 till 700 meters djup och diametern varierar från 4 till 6 meter.

Som tidigare meddelats bygger Skanska USA Civil också ut avloppsreningsverket Newtown Creek i New York City. Skanskas andel av kontraktet är värt USD 222 miljoner, 1,7 miljarder kronor.

____________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Karen Diemer, informationschef, Skanska USA Civil,
tel +1 718 767 2600
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB,
tel 08-753 88 38