Sök

Skanska stärker ställningen som schaktentreprenör

1998-08-26 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanskas maskinverksamhet i södra Sverige slås samman till en enhet inom nuvarande AB Schakt & Transport - ett dotterbolag till Skanska Sverige, Division Väg. Den nya enheten omsätter cirka 300 Mkr.

KONCERNINFORMATION 1998-08-26

Skanska stärker ställningen som schaktentreprenör

Skanskas maskinverksamhet i södra Sverige slås samman till en enhet inom nuvarande AB Schakt & Transport - ett dotterbolag till Skanska Sverige, Division Väg. Den nya enheten omsätter cirka 300 Mkr.

Sammanslagningen berör Bjursells AB i Jönköping, Skanskas Maskinförråd i Lomma och AB Schakt & Transport i Växjö.

- Genom sammanslagningen stärker AB Schakt & Transport sin ställning på marknaden och blir Sveriges största maskinentreprenör. De samlade resurserna gör det möjligt att satsa på utveckling och utnyttja resurser och kompetens effektivare, säger divisionschef Per Brusk.

Chef för AB Schakt & Transport, som har sitt huvudkontor i Växjö, blir Peter Bergqvist.

Verksamheten består av jordförflyttning, asfaltmaskiner, verkstäder och byggmaskiner. Sammanslagningen träder i kraft den 1 januari 1999.

 

Växjö 98-08-26

SKANSKA SVERIGE
Information

 


För mer information kontakta:
Peter Bergqvist, tel: 0470-74 77 00 eller 070-544 06 80.