Sök

Skanska bygger nätverk för den brittiska räddningstjänsten – kontraktet värt ca 300 miljoner kronor

2001-06-26 09:47 CET
Pressmeddelande

Skanska och BT Airwave har tecknat ett ramavtal som innebär att Skanska ska designa och bygga ut ett rikstäckande telekomnätverk för den brittiska räddningstjänstens sambandstjänst Public Safety Radio Communications Service.
Rollout-uppdraget beräknas vara värt ca 300 miljoner kronor, 20 miljoner pund, och genomförs under fem år.

Press Release   2001-06-26   Skanska bygger nätverk för den brittiska räddningstjänsten – kontraktet värt ca 300 miljoner kronor Skanska och BT Airwave har tecknat ett ramavtal som innebär att Skanska ska designa och bygga ut ett rikstäckande telekomnätverk för den brittiska räddningstjänstens sambandstjänst Public Safety Radio Communications Service. Rollout-uppdraget beräknas vara värt ca 300 miljoner kronor, 20 miljoner pund, och genomförs under fem år. Nätverket ska erbjuda data- och telekommunikationstjänster samt positioneringssystem för såväl fordon som personal. Systemet av Tetra-modell ska vara tillgängligt för alla statliga och kommunala säkerhets- och räddningsorgan inklusive polis-, sjukvårds- och brandförsvarsväsendet förutom försvarsmyndigheten, kustbevakningen och miljöskydds-myndigheten. Det nya nätverket kommer avsevärt att förbättra möjligheterna till samordnade insatser – för första gången kommer all räddningspersonal att kunna kommunicera, leda och följa insatserna både ute på fältet och från ledningscentraler. Hela Storbritannien ska täckas av nätet, t ex täcks 99 procent av landets huvudvägar och 96 procent av de mindre vägarna. Ramavtalet vanns på basis av Skanskas tidigare erfarenheter som byggare av telekomnätverk för British Telecom och andra större mobilnätsoperatörer i Storbritannien och övriga Europa. Skanska ska ansvara för design, byggande och installation av basstationer över hela Storbritannien tillsammans med fyra andra utvalda entreprenörer. Totalt ska ca 4.000 master med teknikbyggnader uppföras på befintliga hustak och i terräng. __________________________________________________ För ytterligare information, kontakta: Cheryl Eaton, PR Manager, Skanska UK, tel +44 1923 423030 Tor Krusell, informationsdirektör, Skanska AB, tel 08 753 87 47 Se även BT's Airwave service – www.bt.com/airwave