Sök

Skanska får klartecken för Hallandsås-projektet - 2,4 miljarder kronor inkluderas i orderingången

2004-03-24 09:05 CET
Pressmeddelande

Skanska inleder nu tunnelbygget genom Hallandsås sedan alla nödvändiga tillstånd erhållits. Därmed inkluderas 2.380 miljoner kronor i orderingången för det första kvartalet 2004. Detta motsvarar Skanskas andel på 60 procent av det totala kontraktet för konsortiet Skanska-Vinci.

  Pressrelease


2004-03-24

Skanska får klartecken för Hallandsås-projektet - 2,4 miljarder kronor inkluderas i orderingången

Skanska inleder nu tunnelbygget genom Hallandsås sedan alla nödvändiga tillstånd erhållits. Därmed inkluderas 2.380 miljoner kronor i orderingången för det första kvartalet 2004. Detta motsvarar Skanskas andel på 60 procent av det totala kontraktet för konsortiet Skanska-Vinci.

Skanskas orderingång fördelas på affärsenheten Skanska Sverige med 1.983 miljoner kronor och på affärsenheten Skanska International (tidigare Skanska International Projects) med 397 miljoner kronor.

Kontraktet från 2002 mellan Banverket och Skanska-Vinci träder nu i kraft sedan alla tillståndsfrågor lösts. Det ursprungliga kontraktsvärdet har justerats till aktuellt penningvärde och vissa tilläggsarbeten har tillkommit.

Arbetet med att slutföra tunnelbygget inleds omgående. Tunnelborrmaskinen som ska borra och täta tunnlarna med prefabricerade betongelement, s k lining, har  beställts för att kunna sättas in i produktion under senare delen av 2005.

Under tiden som tillståndsfrågorna har behandlats har Skanska-Vinci och Banverket utvecklat en alternativ metod för att förstärka den geologiskt besvärliga Möllebackszonen. Metoden innebär att berget steg för steg fryses med luft från tunnelnivå. Därmed behövs inte den omdiskuterade arbetsplatsen på markytan.

Järnvägstunnlarna genom Hallandsås på Västkustbanan kommer att öka kapaciteten på sträckan Göteborg-Malmö från 3-4 tåg/timme till drygt 20 samtidigt som trafik med tyngre godståg möjliggörs. Tunnlarna planeras öppna för trafik 2012.

___________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Peter Gimbe, presschef, Skanska AB,
tel 08-753 88 38