Sök

Skanska på den amerikanska miljömyndigheten EPA:s lista över mönsterföretag inom miljö

2001-01-24 12:01 CET
Pressmeddelande

De tre amerikanska Skanska-bolagen Beacon Skanska, Beers Skanska och Sordoni Skanska har upptagits på den amerikanska miljömyndigheten, Environmental Protection Agency, EPA:s lista över företag som är mönsterbildande inom miljöområdet.

Press Release    

2001-01-24   Skanska på den amerikanska miljömyndigheten EPA:s lista över mönsterföretag inom miljö De tre amerikanska Skanska-bolagen Beacon Skanska, Beers Skanska och Sordoni Skanska har upptagits på den amerikanska miljömyndigheten, Environmental Protection Agency, EPA:s lista över företag som är mönsterbildande inom miljöområdet. Företagen på EPA:s Environmental Achievement Track Program ska vara föredöme för såväl den privata som offentliga sektorn. Beacon Skanska, Beers Skanska och Sordoni Skanska är de enda bygg-tjänsteföretagen som är representerade på listan. EPA:s program uppmärksammar företag och organisationer som i sin verksamhet överträffar de miljökrav som stipuleras i lagar och förordningar. Programmet syftar till att uppmärksamma goda insatser samt stimulera till fortsatta innovationer för en långsiktigt hållbar utveckling. För att vinna inträde på Achievement Track-listan ska företagen vara föregångare och kunna uppvisa utomordentliga insatser för att värna om hälsa och miljö i sin verksamhet. Dessutom läggs stor vikt vid viljan att medverka till att höja den allmänna miljömedvetenheten och att sprida kunnande och erfarenheter vidare. Utnämningen innebär ett erkännande av Skanskas kunnande och engagemang inom miljöområdet. Skanska-bolagen var först på den amerikanska byggmarknaden med att införa miljöledningssystem som är certifierade enligt den internationella standarden ISO 14001. Detta har vi sedan förra året även infört i hela koncernens verksamhet - från huvudkontor till dotterbolag. Satsningen syftar till att Skanska ska vara ledande och erbjuda ett mervärde för kunder, användare och investerare. Vi vill överträffa såväl de allmänna miljökraven som kundernas förväntningar samtidigt som vi ständigt höjer vårt miljökunnande och förbättrar vårt miljöledningssystem, säger Axel Wenblad, miljöchef Skanska AB. Bland de 225 företagen och organisationer som upptas på EPA:s Environmental Achievement Track Program återfinns bl a Bristol-Myers Squibb, Canon, Ciba Specialty Chemicals, IBM, Johnson and Johnson, JVC, Motorola, NASA, Novartis, Pfizer, Philips och Unilever. ___________________________________________ För ytterligare information, kontakta: Axel Wenblad, miljöchef Skanska AB, tel 08-753 89 98 Se även www.epa.gov/performancetrack