Sök

Skanska bygger ut sjukhusbyggnader i Florida, USA, för cirka 1 miljard kronor

2012-12-05 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med Morton Plant Hospital Association, Inc om att bygga ett nytt patienttorn och renovera byggnader intill sjukhuset i Clearwater, Florida, USA. Kontraktet är värt USD 148 M, cirka 1 miljard kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för fjärde kvartalet 2012.

Den fem våningar höga byggnaden har ett 21400 kvadratmeter stort torn som rymmer avdelningar för kirurgi, kvinnohälsa och ortopedi samt en 25 600 kvadratmeter yta som ska renoveras.

I det nya tornet finns patientutrymmen och administration, 20 nya operationssalar, ett kvinnocenter med neonatal-intensivavdelning, operationssalar för kejsarsnitt, förlossningsrum, 50 ortopediska rum och plats för mekanisk utrustning.

Projektet började byggas i november 2012 och beräknas vara klart i november 2016.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 9 400 medarbetare. 2011 uppgick intäkterna i USA till cirka 31,3 miljarder kronor.