Sök

Skanska sänker overhead-kostnader

2003-12-19 09:10 CET
Pressmeddelande

Under året har Skanska löpande genomfört en översyn av koncernens försäljnings- och administrationskostnader för att anpassa dessa till rådande marknadsläge. Kostnaderna för reduktionen under 2003 har löpande belastat resultatet i de affärsenheter där förändringarna har genomförts.

   Pressrelease


2003-12-19

Skanska sänker overhead-kostnader

Under året har Skanska löpande genomfört en översyn av koncernens försäljnings- och administrationskostnader för att anpassa dessa till rådande marknadsläge. Kostnaderna för reduktionen under 2003 har löpande belastat resultatet i de affärsenheter där förändringarna har genomförts.

De åtgärder som vidtagits under 2003 förväntas resultera i en sänkning av koncernens overhead-kostnader för jämförbara enheter med 5-7 procent under helåret 2004. Det motsvarar en kostnadssänkning med i storleksordningen 500 miljoner kronor.

För det fjärde kvartalet 2003 innebär översynen personalneddragningar motsvarande ca 300 anställda och medför omstruktureringskostnader på omkring 225 miljoner kronor. Dessa kostnader belastar resultatet under det fjärde kvartalet och den berörda personalen kommer att lämna företaget under 2004.

De affärsenheter som omfattas av åtgärderna under det fjärde kvartalet är Skanska Norge (tidigare Selmer Skanska), Skanska Sverige och Skanska UK. Dessutom påverkas supportenheten Skanska Teknik och Skanska Ryssland (som tidigare ingick som en del av affärsenheten Skanska OY).

- Med dessa åtgärder har vi anpassat våra försäljnings- och administrationskostnader till nuvarande verksamhet och volym på de marknader som vi verkar på runt om i världen. Det är ett viktigt steg för att närma oss målet om en rörelsemarginal på 2,5 procent i byggverksamheten, säger Hans Biörck, ekonomi- och finansdirektör, Skanska AB.

___________________________________________

För ytterligare information, kontakta:
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 38
Anders Lilja, direktör, Investor Relations, Skanska AB,
tel 08-753 88 01