Sök

Skanska avyttrar sjukhus i Storbritannien för 184 miljoner kronor

2012-10-11 08:45 CET
Pressmeddelande

Skanska har sålt sin andel i Walsall Manor Hospital nära Birmingham, Storbritannien, till Barclays Infrastructure Funds Management Limited för cirka GBP 17 miljoner cirka 184 Mkr. Transaktionen bokas i det fjärde kvartalet 2012.

Skanska hade en 50-procent andel i projektbolaget, som ansvarar för finansiering, utformning, byggande samt drift av sjukhuset i PPP-projektet, som nådde financial close i november 2007. Skanskas partner i projektbolaget, Innisfree, innehar resterande 50 procent.

Verksamheten på sjukhuset startade i maj 2011. Enligt ett separat avtal ansvarar Skanska för service och underhåll av sjukhusfastigheten, och Skanska kommer att fortsätta att leverera dessa tjänster till Walsall Manor Hospital. Dagens tillkännagivande avser enbart Skanskas försäljning av sin ägarandel i projektbolaget.

Skanska Infrastructure Development är ett ledande företag inom offentlig privat samverkan (Public Private Partnerships, PPP). Affärsenheten investerar i, utvecklar och driver vägar, sjukhus, skolor, kraftverk och annan social infrastruktur i samarbete med den offentliga sektorn.