Sök

Förhören fortsätter

1998-05-11 00:00 CET
Pressmeddelande

Som ett led i den polisutredning som pågår med anledning av händelserna på Hallandsås har tre chefer på Skanska kallats till förhör för att delges misstanke om allmänt miljöbrott och arbetsmiljöbrott.

PRESSINFORMATION 1998-05-11                             35/98

FÖRHÖREN FORTSÄTTER

Som ett led i den polisutredning som pågår med anledning av händelserna på Hallandsås har tre chefer på Skanska kallats till förhör för att delges misstanke om allmänt miljöbrott och arbetsmiljöbrott.

Delgivning krävs för att polisen ska kunna utföra sina förhör och klarlägga händelseförloppet när Skanska utförde arbeten med injekteringsmedlet Rhoca-Gil.

Det kan inte uteslutas att ytterligare medarbetare kallas till motsvarande förhör och därmed delges misstanke om brott. Det kan också förväntas att misstänkta avskrivs från brott.

Sedan tidigare är en chef på Skanska kallad till motsvarande förhör.

 

Malmö den 11 maj 1998

SKANSKA SVERIGE
Information

 


För ytterligare information kontakta: informationschef Lisa Lindh, tel: 040-14 41 41 eller bolagsjurist Lars Braun, tel: 08-753 80 00.