Sök

Skanska får fängelseuppdrag i Skottland värda totalt 525 miljoner kronor

2002-01-24 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanskas brittiska dotterbolag Skanska UK har fått två fängelse-uppdrag i Skottland värda totalt ca 525 miljoner kronor, GBP 35 miljoner. Kund är den skotska fångvårdsmyndigheten Scottish Prison Service.

   Press Release


2002-01-24

 


Skanska får fängelseuppdrag i Skottland värda totalt 525 miljoner kronor

Skanskas brittiska dotterbolag Skanska UK har fått två fängelse-uppdrag i Skottland värda totalt ca 525 miljoner kronor, GBP 35 miljoner. Kund är den skotska fångvårdsmyndigheten Scottish Prison Service.

Det största uppdraget, värt ca 270 miljoner kronor, GBP 18 miljoner, gäller en ny komplett fängelsebyggnad med 226 celler vid HMP Edinburgh. Arbetena på plats startar denna månad för att vara avslutade i juni 2003.

Det andra uppdraget är värt ca 255 miljoner kronor, GBP 17 miljoner, och avser en ungdomsvårdanstalt med 213 celler vid Polmont Prison i Falkirk. Detta projekt ska avslutas i slutet av 2002.

Båda husblocken uppförs inom befintliga anstalter men kommer att få alla nödvändiga faciliteter, som förhörsrum, matsal, bibliotek och administrationslokaler, för att kunna drivas oberoende av huvudanstalterna.

En hög grad av prefabricering kommer att tillämpas vid uppförandet av byggnaderna. Såväl cellmoduler som stommar och fasader förtillverkas för att öka effektivitet och kvalitet i genomförandet.

Skanska UK har dokumenterat sin kompetens inom fängelsebyggnad, bl a genom 6 stora privatfinansierade s k PFI-projekt under de senaste 6 åren.

________________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Cheryl Eaton, informationschef, Skanska UK,
tel + 44 1923 423030

Tor Krusell, informationsdirektör, Skanska AB,
tel 08-753 87 47