Sök

Omvandling av aktier i Skanska AB

2010-10-29 14:00 CET
Pressmeddelande

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under oktober 2010 har på aktieägarnas begäran 20 640 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 603 456 011.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 423 053 072, varav 20 044 771 aktier av serie A, 399 368 301 aktier av serie B och 3 640 000 aktier av serie D.

Contact: Pontus Winqvist, CFO
Telefon +46104488851