Sök

Kontinuerligt uppdaterad fastighetsförteckning på Skanskas hemsida

1999-05-04 00:00 CET
Pressmeddelande

Nu finns Skanskas fastighetsförteckning tillgänglig på företagets hemsida. Här presenteras en förteckning och fotografier över förvaltningsfastigheter och pågående projekt inom affärsområdet Skanska Projektutveckling och Fastigheter.

PRESSINFORMATION 1999-05-04                            43/99

Kontinuerligt uppdaterad fastighetsförteckning på Skanskas hemsida

Nu finns Skanskas fastighetsförteckning tillgänglig på företagets hemsida. Här presenteras en förteckning och fotografier över förvaltningsfastigheter och pågående projekt inom affärsområdet Skanska Projektutveckling och Fastigheter.

Förteckningen är uppdelad per bolag och ger en bild per 1999-01-01. För varje företag inom affärsområdet redovisas löptider avseende kontrakterade hyror på förvaltningsfastigheter samt hyresfördelning och areafördelning per fastighets-kategori.

Projekt redovisas under rubriken "Projektutveckling". Möjlighet finns även att få förteckningarna utskrivna i Excel-format för egen bearbetning. Under rubriken "Händelser under året" som kontinuerligt uppdateras efter varje bokslutsrapport, kommer förändringar som påverkar förteckningen över förvaltningsfastigheter att redovisas.

Adressen är www.skanska.se/finansiell/fastighetsforteckning/

 

Stockholm 1999-05-04

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation