Sök

Inbjudan till telefonkonferens den 24 juli

2008-07-17 12:30 CET
Pressmeddelande

Skanska rapporterar resultatet för de första sex månaderna 2008 torsdagen den 24 juli.
Telefonkonferensen börjar kl 11.00. Skanskas VD Johan Karlström samt ekonomi- och finansdirektör Hans Biörck presenterar rapporten och besvarar frågor.