Sök

Nybron AB har fullföljt förvärvet av det franska parkettföretaget Parquets Marty

1999-03-23 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanskas trägolvgrupp Nybron AB och Parquets Marty har tecknat avtal om att Nybron förvärvar det franska parkettföretaget enligt tidigare aviserad avsiktsförklaring. Köpeskillingen uppgår till 420 miljoner franc, ca 570 miljoner kronor.

PRESSINFORMATION 1999-03-23                              28/99

Nybron AB har fullföljt förvärvet av det franska parkettföretaget Parquets Marty

Skanskas trägolvgrupp Nybron AB och Parquets Marty har tecknat avtal om att Nybron förvärvar det franska parkettföretaget enligt tidigare aviserad avsiktsförklaring. Köpeskillingen uppgår till 420 miljoner franc, ca 570 miljoner kronor.

Parquets Marty är marknadsledande med 30 procent av den franska marknaden. Bolaget är specialiserat på färdigytbehandlad lamellparkett.

Med förvärvet av Marty får Nybron en omsättning på drygt 2,7 miljarder kronor och blir därmed Europas ledande trägolvföretag.

Nyckeltal Parquets Marty:
(1998 års siffror är preliminära)

Mkr  
Nettoomsättning 724
Rörelseresultat 109
Resultat efter finansnetto 97
Resultat efter skatt 51
Balansomslutning 637
   
Avkastning på sysselsatt kapital 18%
   
Nettoomsättning per land (Mkr):  
Frankrike 434
Belgien 109
Tyskland 65
Nederländerna 58
Övriga 58
   
Antal anställda 530

 

Nybro 99-03-23

SKANSKA AB

 


För ytterligare information vänligen kontakta:
Ola Wilhelmsson, VD och koncernchef för Nybron AB,
tel 0481-42 000