Sök

Skanska får tilläggskontrakt för toppmodern FoU-anläggning i USA, värt cirka 480 miljoner kronor

2013-01-11 08:45 CET
Pressmeddelande

Skanska i ett joint venture har fått ett tilläggskontrakt som ansvariga för bygget av den toppmoderna forsknings- och utvecklingsanläggning i USA, som tidigare har tillkännagetts. Skanskas andel om 50 procent är värd USD 70 M, cirka 480 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building i fjärde kvartalet 2012.

Skanska förväntar sig ytterligare tilläggskontrakt, allteftersom priset för tillkommande arbeten fastställs. Skanskas andel av värdet på dessa tillägg kommer att inkluderas i orderingången för Skanska USA Building under det kvartal de avtalas.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 9 400 medarbetare. 2011 uppgick intäkterna i USA till cirka 31,3 miljarder kronor.