Sök

Skanska bygger ut raffinaderi i Brasilien för USD 50 miljoner, ca 310 miljoner kronor

2008-09-29 13:19 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått i uppdrag att bygga en avsvavlingsanläggning och en anläggning för behandling av petroleum vid Capuava-raffinaderiet (RECAP) i São Paulo, Brasilien. Den totala kontraktssumman uppgår till USD 125 M, ca 770 miljoner kronor, varav Skanskas andel är 40 procent motsvarande USD 50 miljoner, ca 310 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för det tredje kvartalet.